Hướng dẫn sử dụng thanh công cụ Toolbar trong phần mềm MT4

Trong bài này tuvanforexvietnam.com sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với một số thanh công cụ cơ bản trên phần mềm giao dịch MT4

I. Thanh công cụ Charts: 

 • Click chọn số 1 để hiển  thị đồ thị theo dạng thanh bar chart
 • Click chọn số 2 để hiển thị đồ thị theo dạng candle stick chart.
 • Click chọn số 3 để hiển thị đồ thị theo dạng link chart
 • Số 4 để phóng to biểu đồ
 • Số 5 thu nhỏ biểu đồ
 • Số 6 dịch chuyển đồ thị từ trái sang phải
 • Số 7 dịch chuyển đồ thị từ phải sang trái
 • Số 8 chọn công cụ kỹ thuật / chỉ báo
 • Số 9 chọn khung thời gian cho đồ thị
 • Số 10 dùng để lưu mẫu đồ thị hoặc mở một mẫu đồ thị mới.

->>> Xem Ngay: Hướng dẫn cài indicator ở ngoài vào MT4 đang dùng

II. Thanh công cụ Line Study

 • Số 1 Chọn trỏ chuột
 • Số 2 Crosshair. chức này dùng để gióng các mức giá cũng như tìm thời điểm, tính số pip (bằng cách giữ chuột trái và kéo tới các điểm cần tính)
 • Số 3 Vẽ đường line dọc trên đồ thị (dùng để hiển thị thời điểm, chu kỳ…)
 • Số 4 Vẽ đường line ngang (dùng để vẽ mức hỗ trợ, kháng cự…)
 • Số 5 Đường trendline dùng để vẽ trendline.
 • Số 6 Đường channel line dùng để vẽ kênh xu hướng.
 •  Số 7 Dùng để vẽ công cụ Fibonacci
 • Số 8 Dùng để viết chữ trên đồ thị.
 • Số 9 Dùng để viết chữ trên đồ thị (chữ sẽ đứng im khi đồ thị di chuyển)
 • Số 10 Dùng để vẽ một số ký hiệu khác (chọn vào sẽ thấy các ký hiệu hiển thị).

->>> Tham Khảo Ngay: Những phím tắt trong MT4 hỗ trợ quá trình giao dịch tốt hơn

III. Thanh công cụ Periodicity

 • Số 1 hiển thị đồ thị theo dạng 1 phút (5 phút sẽ hình thành một điểm, một bar hoặc một nến trên đồ thị line chart, bar chart hay candle stick chart)
 • Số 2 hiển thị đồ thị theo dạng 5 phút (5 phút sẽ hình thành một điểm, một bar hoặc một nến trên đồ thị line chart, bar chart hay candle stick chart)
 • Số 3  hiển thị đồ thị theo dạng 15  phút
 • Số 4  hiển thị đồ thị theo dạng 30  phút
 • Số 5  hiển thị đồ thị theo dạng 1 giờ
 • Số 6  hiển thị đồ thị theo dạng 4 giờ
 • Số 7  hiển thị đồ thị theo dạng 1 ngày
 • Số 8  hiển thị đồ thị theo dạng 1 tuần
 • Số 9  hiển thị đồ thị theo dạng 1 tháng
Trên đây là 3 thanh công cụ  cần thiết nhất  và cơ bản nhất cho một người mới bước vào làm quen với phần mềm. Với các thanh công cụ vào chỉ báo phức tạp hơn sẽ được trình bày trong các phần tiếp theo.

CÙNG THẢO LUẬN

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây