Bài 8 : Các chiến thuật trading Giá cắt Chikou Span

Giá cắt Chikou Span

Đường giá cắt Chikou Span là một chiến lược  giao dịch ít dùng trong hệ thống Ichimoku. Đây cũng là một chiến thuật giao dịch ít dùng trong hệ thống Ichimoku. Giá cắt chủ yếu dùng để xác nhận trước khi vào lệnh. Nếu CS cắt lên giá thì đó là dấu hiệu tăng giá, còn cắt xuống là dấu hiệu giảm giá.

Chikou Span cắt giá có thể chia làm 3 dạng chính: mạnh, trung bình và yếu.

chien-thuat-Gia-cat-Chikou-Span

Khi giá hiện tại ở A thì CS đã cắt xuống tại B. Nhớ là Chikou Span là giá đã được shift về trước 26 period. Vì A nằm trên mây nên tín hiệu A là tín hiệu SELL yếu.

chien-thuat-Gia-cat-Chikou-Span1

Khi giá hiện tại ở C thì CS đã cắt lên tại D. Vì C nằm trên mây nên tín hiệu C là tín hiệu BUY mạnh.

chien-thuat-Gia-cat-Chikou-Span2

Khi giá hiện tại ở E thì Chikou Span đã cắt lên tại F. Vì E nằm trong mây nên tín hiệu E là tín hiệu BUY trung bình.

Ví dụ

chien-thuat-Gia-cat-Chikou-Span3

Khi giá đang ở A thì CS đã cắt xuống tại B. Cũng tại A thì Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B nên A là tín hiệu SELL mạnh. SELL và stoploss cách Kijun Sen 5-10 pip tại C. Giá chạy đến D thì CS cắt lên giá tại E nên thoát lệnh.

Các bạn đã được biết được thế nào là hệ thống Ichimoku và 5 chiến thuật cơ bản.

Chúc các bạn trade thành công

>>>Xem thêm: Phân Tích Cơ Bản Trong Giao Dịch Forex

CÙNG THẢO LUẬN

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây