Bài 4: Chiến thuật Tenkan/ Kijun cắt nhau

Tenkan Sen / Kijun Sen cắt nhau

Tenkan Sen/Kijun Sen là chiến thuật truyền thống trong hệ thống Ichimoku. Tín hiệu của chiến thuật này là khi Tenkan Sen cắt Kijun Sen. Nếu cắt lên thì là tín hiệu tăng giá, cắt xuống là tín hiệu giảm giá. Giống như các chiến thuật khác khi sử dụng hệ thống Ichimoku. Việc cắt nhau giữa Tenkan Sen và Kijun Sen phải được xem xét trong bức tranh Ichimoku toàn cảnh trước khi ra quyết định trade.

Chiến thuật cắt nhau giữa Tenkan Sen và Kijun Sen có thể chia làm 3 dạng chính: mạnh, trung bình và yếu.

Tín hiệu Tenkan Sen/Kijun Sen MẠNH

– BUY khi Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen ở bên trên mây Kumo
– SELL khi Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen ở bên dưới mây Kumo

Tín hiệu Tenkan Sen/Kijun Sen TRUNG BÌNH

– BUY khi Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen ở bên trong mây Kumo
– SELL khi Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen ở bên trong mây Kumo

Tín hiệu Tenkan Sen/Kijun Sen YẾU

– BUY khi Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen ở bên dưới mây Kumo
– SELL khi Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen ở bên trên mây Kumo

Chien-thuat-Tenkan/ Kijun-cat-nhau

Chúng ta có thể thêm vào 1 chút sau khi chia làm 3 loại: đó là Chikou Span. Chikou Span có thể là người phân xử hay quan tòa cuối cùng để quyết định xu hướng trong bất cứ chiến thuật nào của hệ thống Ichimoku. Các trường hợp cắt nhau của Tenkan Sen và Kijun Sen có thể được phân loại kỹ hơn. Dựa vào mối liên hệ giữa Chikou Span và giá vào thời điểm cắt. Nếu cắt là BUY và nếu Chikou Span nằm trên giá thì tín hiệu BUY đó càng mạnh. Nếu cắt là SELL và nếu Chikou Span nằm dưới giá thì tín hiệu SELL đó càng mạnh. Nếu vị trí của Chikou Span nằm không thuận với tín hiệu cắt Tenkan Sen và Kijun Sen thì làm tín hiệu yếu hơn.

Ví dụ

Chien-thuat-Tenkan/ Kijun-cat-nhau1

Tenkan Sen cắt Kijun Sen ở điểm A trong mây Kumo nên tín hiệu đó trung bình. Chúng ta đợi giá thoát ra và đóng dưới mây Kumo để xác nhận trước khi SELL. Tại B ta vào lệnh SELL với Stoploss đặt tại biên bên kia của mây Kumo là C. Giá chạy tới D thì Tenkan Sen cắt Kijun Sen. Ta thoát lệnh và có được khoảng 50 lợi nhuận.

Để tối ưu việc quản lý rủi ro, ta có thể dời stoploss theo Kijun Sen, cách trên nó khoảng 5-10 pips.

>>>Xem thêm: Chiến thuật hành động giá đảo chiều

CÙNG THẢO LUẬN

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây

error: Alert: Content selection is disabled!!