Bài 5 : Trading bằng Ichimoku – Giá cắt Kijun sen

Giá cắt Kijun Sen

Là một chiến lược trading được bình chọn có độ hiệu quả cao nhất, bởi cộng đồng trader yêu thích hệ thống Ichimoku trên toàn thế giới. Nó có thể dùng ở mọi khung thời gian, đặc biệt khung thời gian lớn độ uy tín càng cao.

Giá cắt Kijun sen là Chiến thuật (Kijun-sen cross) là một phương pháp giao dịch trong kỹ thuật phân tích biểu đồ (technical analysis) được sử dụng để xác định khi nào nên mua hoặc bán một tài sản. Nó dựa trên sự di chuyển của giá và đường KS trên biểu đồ Ichimoku.

Chiến thuật này khá uy lực và tin cậy. Nó có thể dùng ở mọi khung thời gian nhưng ít tin cậy ở khung thời gian nhỏ hơn. Tín hiệu vào lệnh xuất hiện khi giá cắt. Nếu cắt từ dưới lên thì đó là tín hiệu tăng giá, cắt từ trên xuống là tín hiệu giảm giá. Dĩ nhiên, giống với các chiến thuật Ichimoku khác, tín hiệu này cần được đánh giá trong bức tranh Ichimoku toàn cảnh trước khi vào lệnh.

Tín hiệu cắt Kijun Sen MẠNH

– BUY khi cắt trên mây Kumo
– SELL khi cắt dưới mây Kumo

Tín hiệu cắt Kijun Sen TRUNG BÌNH

– BUY khi cắt trong mây Kumo
– SELL khi cắt trong mây Kumo

Tín hiệu cắt Kijun Sen YẾU

– BUY khi cắt dưới mây Kumo
– SELL khi cắt trên mây Kumo

Giá-cắt-Kijun-sen

Có thể xem xét Chikou Span để tăng độ tin cậy tương tự như đối với chiến thuật Tenkan Sen cắt KS.​

Ví dụ

Tín-hiệu-cắt-Kijun-Sen-yếu

Giá cắt tại A nhưng nằm dưới mây Kumo nên tín hiệu yếu. Tại B, giá nằm trên mây Kumo đồng thời Tenkan Sen cũng cắt KS nên tín hiệu mạnh. BUY và stoploss dưới KS 10pips. Tại C, giá cắt xuống KS nên thoát lệnh.

>>>Xem thêm: Chiến thuật hành động giá đảo chiều

CÙNG THẢO LUẬN

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây

error: Alert: Content selection is disabled!!