Bài 8 : Các chiến thuật trading bằng Ichimoku – Giá cắt Chikou Span

Giá cắt Chikou Span

Đây cũng là một chiến thuật giao dịch ít dùng trong hệ thống Ichimoku. Giá cắt Chikou Span chủ yếu dùng để xác nhận trước khi vào lệnh. Nếu Chikou Span cắt lên giá thì đó là dấu hiệu tăng giá, còn cắt xuống là dấu hiệu giảm giá.

Chikou Span cắt giá có thể chia làm 3 dạng chính: mạnh, trung bình và yếu.

gia cat chikou 1.

Khi giá hiện tại ở A thì Chikou Span đã cắt xuống tại B. Nhớ là Chikou Span là giá đã được shift về trước 26 period. Vì A nằm trên mây nên tín hiệu A là tín hiệu SELL yếu.

>>> Xem ngay: Đặc điểm của nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp

gia cat chikou 2.

Khi giá hiện tại ở C thì Chikou Span đã cắt lên tại D. Vì C nằm trên mây nên tín hiệu C là tín hiệu BUY mạnh.

gia cat chikou 3.

Khi giá hiện tại ở E thì Chikou Span đã cắt lên tại F. Vì E nằm trong mây nên tín hiệu E là tín hiệu BUY trung bình.

Ví dụ

gia cat chikou 4.

Khi giá đang ở A thì Chikou Span đã cắt xuống tại B. Cũng tại A thì Senkou Span A cắt xuống Senkou Span B nên A là tín hiệu SELL mạnh. SELL và stoploss cách Kijun Sen 5-10 pip tại C. Giá chạy đến D thì Chikou Span cắt lên giá tại E nên thoát lệnh.

Các bạn đã được biết được thế nào là hệ thống Ichimoku và 5 chiến thuật cơ bản.

Chúc các bạn trade thành công

>>> Góc chia sẻ: Chìa khóa để thành công với giao dịch ngoại hối

CÙNG THẢO LUẬN

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây